Varia

Op de onderliggende pagina's vindt u diverse ondwerwerpen, welke ook binnen het aandachtsveld van de HVS vallen. Zo is er de Vraagbaak met o.a. een aantal Wie is wie? foto's. Ook vertellen graag we iets over aan aantal Historische Plekken binnen de grenzen van de oude gemeente Steenderen. Verder plaatsen we af en toe Verhalen, al dan niet uit de Zwerfsteen of door uzelf aangereikt. Ook over Archeologie en Boerderij en Veldnamen kunt u hier informatie vinden.